ທະນາຄານ ນະໂຍບາຍ ສາຂາໄຊສົມບູນໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມທາບທາມຄວາມໄວ້ວາງໃຈຄະນະສາຂາ ແລະ ພິທີມອບທຸງໄຊໃຫ້ໜ່ວຍບໍລິການ ທີ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໄດ້ຕາມມາດຖານກຳນົດໄວ້.

       ໃນຕອນເຊົ້າວັນອັງຄານທີ 22 ມີນາ 2022 ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ສາຂາໄຊສົມບູນ ໄດ້ສຳເລັດເປີດກອງປະຊຸມທາບທາມຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ຂອງຄະນະສາຂາທັງ 03 ທ່ານຄື: ທ່ານ ຂັນແກ້ວ ສີບຸນເຮືອງ ວ່າການຫົວໜ້າສາຂາ, ທ່ານ ຕ້ອມພັນທະວົງ ເຄືອມີໄຊ ແລະ ທ່ານ ຄຳພັດ ແກ້ວວິໄລ ຮອງຫົວໜ້າສາຂາ,

Read more