ກອງປະຊູມຮັບຮອງ ໜ່ວຍສະຫະພັນແມ່ຍີງ ທະນາຄານ ນະໂຍບາຍ ສາຂາຫຼວງນ້ຳທາ ເປັນໜວ່ຍ 3 ດີ

ໃນຕອນ​ແລງ​​ເວລາ 14:30 ນາທີ ຂອງວັນ​ທີ 08 ມີ​ຖຸນາ 2018 ໜວ່ຍສະຫະພັນ​ແມ່ຍິງ ທະນາຄານ ນະໂຍບາຍ ສາຂາ​ຫຼວງນ້ຳທາ ​ໄດ້​ເປີດກອງ​ປະຊຸມ ​ຮັບຮອງ ໜວ່ຍສະຫະພັນ​ແມ່​ຍີ​ງ ທະນາຄານ ນະໂຍບາຍ ສາຂາຫຼວງນ້ຳທາ ​ເປັນໜວ່ຍ 3 ດີ ຄັ້ງວັນທີ 08 ມິຖຸນາ 2018

Read more