ຜູ້ອຳນວຍການລົງເຄື່ອນໄຫວມອບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອໄພນ້ຳຖ້ວມ 02 ແຂວງພາກກາງ ແລະ 04 ແຂວງພາກໃຕ້.

ໃນລະຫວ່າງວັນ​ທີ 19 ເຖິງ 25 ກັນຍາ 2019 ນີ້ ທ່ານ ວຸດທິ ເລື່ອນວິໄລວົງ ຜູ້ອຳນວຍການ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວ ມອບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ ໄພນ້ຳຖ້ວມຢູ່ 02 ແຂວງພາກກາງມີ: ແຂວງຄຳມ່ວນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ 04 ແຂວງພາກໃຕ້ປະກອບມີ: ແຂວງຈຳປາສັກ, ສາລະວັນ, ເຊກອງ

Read more